Anasayfa Tanıtım Ölümlü İş Kazasında Mirasçıların Tazminat Hakları

Ölümlü İş Kazasında Mirasçıların Tazminat Hakları

6 Dakikada Okunur
0
0
130
İş Kazası

Yaşanan iş kazalarına karşı modern hukuk sistemi tarafından belirlenmiş olan önlemler bulunuyor olsa da günümüzde her geçen iş kazalarında yüksek oranlar artış yaşanmaya devam ediyor. Bu durumun yaratacağı olumsuz durumlara karşı da günümüzde kanun koyucu tarafından uygulanmakta olan bir takım uygulamalar bulunuyor. Bu çerçevede de iş kazası sebebi ile maddi ve manevi tazminat davaları açılabilmesi söz konusu olurken, kişilerin bu tip davalarda dikkat etmeleri gereken son derece önemli belli başlı hususlar bulunmaktadır. İş kazaları davaları yapısı çerçevesinde rapor almayı ve bilirkişi raporu oluşturulmasını gerekli kılıyor olması nedeni ile uzun sürebildiği gibi davacı işçilerin zor bir süreç içerisinde kalabilmesine neden olabiliyor. Bu noktada günümüzde profesyonel ve deneyim sahibi olan iş hukuku alanında uzman avukatlar aracılığı ile açılacak ölümlü iş kazası tazminat davalarında sürecin daha kısa sürmesi ve mahkeme neticesinde istenen taleplerin tam olarak yerine getirilebilmesi ve hak kayıpları gibi durumlar ile karşı karşıya kalınabilmesinin önüne geçilebilmektedir.

 

Günümüzde iş kazası dolayısı ile mağdur sigortalı veya yasal hak sahipleri olan mirasçıları tarafından yaşanan zarar ve mağduriyetlere ilişkin olarak hem maddi tazminat davası hem de manevi tazminat davası açılabilmektedir. Bu çerçevede de iş kazası yaşayan çalışanın, hem ruhsal yönden hem de fiziki açıdan zarar yaşamış olması muhtemeldir. Çalışanın iş kazası dolayısı ile karşı karşıya kalmış olduğu bu ruhsal veya fiziksel zararların tanzim edilebilmesi amacı ile Türk Borçlar Kanunu’nun 51. Maddesi ve devam maddeleri içerisinde haksız fiil sonucunda tazminat maddeleri çerçevesinde iş kazası geçirmiş olan işçi, cismani zarar durumunda zararının tanzim edilmesi talebinde bulunabilecektir. Bunun dışında söz konusu olan ölüm ve fiziksel zararlar halinde zarara uğramış olan sigortalı bazı giderlerin karşılanmasını talep edilebilecektir. Ölüm ve bedensel zarar durumunda iş kazası yaşamış olan işçi ölüm halinde talep edebileceği giderler ise;

 

*İş kazasında vefat eden sigortalının hak sahipleri yani yasal mirasçıları tarafından cenaze giderleri

 

*İş kazasında ölümden önce bir tedavi süreci var ise tedavi giderleri

 

*Çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğmuş olan kayıplar

 

*Ölenin desteğinden yoksun kalan hak sahiplerinin bu neden ile yaşamış oldukları kayıplar şeklinde belirtilmektedir.İş kazası sonrasında sigortalının vefat etmesi durumunda ölümlü iş kazası destekten yoksun kalma tazminatı hakkı geride kalan yasal hak sahipleri olan mirasçıları tarafından açılabilmektedir. Ancak iş hukukundaki kapsamlı detaylar ve uygulamalar dolayısı ile mutlaka profesyonel hukuk desteğinin alınması tazminat davasının daha hızlı sonuçlanması ve beraberinde davada hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Eğer iş kazası sonrasında bedensel zararlar meydana gelmiş ise talep edilebilecek giderler ise;

 

*İş kazasında bedensel zarar yaşayan kişinin tedavi giderleri

 

*İş kazası neticesindeki bedensel zararlar nedeniyle kazanç kaybı

 

*Çalışma gücünün düşmesinden ya da kaybedilmesinden oluşan kayıplar

 

*Ekonomik geleceğinden sarsılmasından yaşanan kayıplar şeklinde listelenmektedir.

Daha fazla ilgili makale
Yazardan daha fazla Ayhan KORKMAZ
Load More In Tanıtım

Cevap Yaz