Anasayfa Tanıtım Muhasebe Hizmetlerinde Mali Tablolar ve Defterler

Muhasebe Hizmetlerinde Mali Tablolar ve Defterler

4 Dakikada Okunur
0
0
104
Muhasebe Bürosu

Geçmişten günümüze, büyük ya da küçük tüm işletmelerlerin can damarlarından birini oluşturan muhasebe hizmetleri; çalışma alanları kapsamında işletmelerin mali faaliyetlerinin denetimi rolünü üstlenmektedir. Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin hepsi, kanun nezdinde kendilerine tanınan hakları hiçbir şekilde ihlal etmeyerek mükelleflerinin sahibi olduğu işletmelerin mali faaliyetlerini kaydeder, sınıflandırır, özetler ve raporlar. Yukarıda saymış olduğumuz meslek mensuplarının her birinin müdahale edip edemeyeceği noktalar elbette ki farklıdır. Ancak, üçünün de ortak buluşma noktası sayısal verilerin kontrolünü sağlamak ve yöneticileri bunlardan haberdar etmektir. Muhasebecilik mesleğine mensup olan her bireyin, çalışmaları esnasında kullandığı bazı yöntemler ve bunun yanı sıra da araçlar vardır. İşte bu araçların başlıcaları; mali tablolar ve defterlerdir.

Muhasebe bürosu hizmetlerindeki temel mali tabloları; bilanço, maliyet ve gelir tabloları oluşturur. Yöneticilere sunulacak her bir bilgi, işte bu tablolar aracılığıyla şekillendirilmektedir. Mali tablolar elbette ki bazı amaçlar doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bunlardan ilki, bir işletmenin sahip olduğu varlıklar, kaynaklar ve bunlar üzerindeki değişimler hakkında sağlıklı bilgiler sağlayabilmektir. Bir diğeri ise, yöneticilere veya karar vericilere güvenilir bilgiler sunarak onlara gelecekleri hakkında karar verme aşamasında yardımcı olmaktır. Mali tablolarda, işletmelerin geçmiş dönemdeki mali faaliyetleri ile mevcut zamandaki faaliyetleri arasında bir kıyaslama da yapılmaktadır. Bu da onları önemli kılan bir başka amaçtır. Söz konusu mali tablolar oldu mu şunu da belirtmek gerekir: Eğer ki bir işletme ortaklar adına yürütülüyorsa, yönetimin başında olan kişi ortaklarına mali tablolar aracığıyla bilgi sunmak durumundadır. Bu da bir işletme için mali tabloları gerekli kılmaktadır.

Söz konusu tutulan defterlere geldiği zaman söylenebilecek ilk şey ise, bir muhasebe hizmeti içerisinde bu defterlerin tutulmasının şart olduğudur. Hatta öyle ki, bir işletmedeki muhasebe hizmetlerinin temelini bu defterler oluşturmaktadır. Peki, söz konusu defterler içerisinde neler yer alır? Bilanço defteri, yevmiye defteri, büyük defter, günlük kasa defteri ve envanter… Bunların hepsinin tutulması kanunlarla belirtilmiş olup; dönem sonlarında yöneticilere sunulmaktadır. Böylece yöneticiler, defterlerde yer alan raporlar sayesinde işletmelerinin mali hareketleri hakkında fikir sahibi olmaktadır.

Daha fazla ilgili makale
Yazardan daha fazla Ayhan KORKMAZ
Load More In Tanıtım

Cevap Yaz