Anasayfa İş Hayatı Liyakat Nedir, Liyakat Esasları Nelerdir?

Liyakat Nedir, Liyakat Esasları Nelerdir?

6 Dakikada Okunur
0
0
116
Liyakat Nedir

Son dönemlerde personel alımları, atamalar, görevlendirmeler ve kamu ya da özel sektörde gerçekleştirilen mülakatlarda kişilerin karşısına çıkmaya başlamış olan liyakat sözcüğü, bir işe yaraşırlık ve layık olma anlamlarında kullanılır.

Liyakat kelimesi, Arapça kökenlidir ve Türkçe’ye çevrildiği zaman layık olma anlamında kullanılmaktadır. İş alım süreçlerinde genellikle ‘’Yönetimde liyakat esas alınmalıdır.’’ Şeklinde çok sık kullanılan bu tabir için elbette bazı detaylar bulunmaktadır. Buna göre kişinin bir işe olan liyakatının yani kişinin bir işe layık olup olmadığının anlaşılması için esas alınan durumlar şu şekildedir.

  • Eğitim: Öncelikli olarak kişinin eğitimin yapacağı iş ile uyumlu olması ve bu alanda da kendisini geliştirmiş olması gerekmektedir. Eğitim dikkate alındığında kişilerin sadece mezun oldukları eğitim bölümüne değil, bu alanda kendilerini ne kadar geliştirdiklerine de bakılmaktadır.
  • Deneyim: Kişilerin geçmiş iş deneyimlerine de bakılmaktadır. Geçmiş iş deneyimleri ile şuan yapılmak istenen iş arasında bir bağ kurulmak istenmektedir. Çünkü, geçmiş tecrübelerin doğrudan yeni işte kullanılması istenmektedir.
  • Bilgi ve Beceri: Kişilerin hem yapacakları yeni işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olması, hem de yeni bilgiler edinebilmeleri için gelişime kendilerini açık hale getirmeleri gerekmektedir.
  • Performans: Tüm durumlar tamamlanıyor olsa da uygulamaya gelindiği zaman birçok firma sonuç odaklı olmaktadır. Bundan dolayı emeğiniz karşılığında ortaya çıkan performans liyakat nedir konusunda büyük bir öneme sahiptir.
  • Kurum Kültürüne Uyum: İşe alınacak olan kişinin davranış ve tutumları, çalışılan kurumun kültürüne uygun olması gerekmektedir. Burada düşünce biçimi, kurumsal kültürün gereksinimleri ile çatışma içerisine kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Bu durumda etkin personellerin de bu durumdan olumsuz yönde etkileneceği düşünülmektedir.
  • İletişim: Belki de kamu ve özel sektörde en çok dikkat edilen durumların başında iletişim gelmektedir. Kişilerden bu nalanda hiç yoksa, işin gerektirdiği düzeyde bir iletişim becerisine sahip olmaları istenmektedir.

Eğer kişiler yukarıda belirtmiş olduğumuz gereksinimleri tam anlamı ile sağlıyorsa, liyakat nedir sorusunda firmalara yeteri kadar güven vermiş demektir. Kişiler yapacakları işe uygun bir şekilde eğitim almışsa, bu konuda farklı görevler üstlenerek deneyim elde etmiş, daha önceki görevlerinde de her zaman için başarılı olmuşsa ve son olarak da çalışma arkadaşları ile iyi bir ilişki kurarak kurum kültürüne katkı sağlamışsa, liyakattan söz edilebilecektir.

Son dönemlerde özellikle özel sektör firmalarında yaşanan sorunlara bakıldığı zaman genellikle liyakat kavramına yönelik cevaplar verildiği de görülmektedir. Bundan dolayı da firmaların liyakat kavramına göre çalışan kadrosu oluşturmaya çalıştıkları, birbiri ile daha kolay iletişim kurabilen genç kadro ile kurumsal yapıyı oluşturmak istedikleri bilinmektedir. Bundan dolayı liyakata ne kadar uygun şekilde kendinizi geliştirirseniz, sizler de yapacağınız iş başvurularında olumlu bir tutum ve her şeyden önemlisi de olumlu bir sonuç ile karşılaşabilirsiniz.

Kaynak site: https://onedir.net

Daha fazla ilgili makale
Yazardan daha fazla Ayhan KORKMAZ
Load More In İş Hayatı

Cevap Yaz