Anasayfa Gömülü Sistemler ARM ARM Programlama – GLCD Kullanımı
ARM

ARM Programlama – GLCD Kullanımı

96 Dakikada Okunur
6
0
579
2014-11-08 17.43.02

Merhaba Arkadaşlar,
Bugün sizlere STM32VLDiscovery ile GLCD kullanımı anlatıp, kullanacağınız kütüphaneleri vereceğim.

Öncelikle kullanacağımız GLCD’nin özelliklerinden bahsetmek gerekir. Projemizde kullanacağımız GLCD, ks0108  kontrolcüsü ile denetlenen 128×64 çözünürlüğünde bir Grafik LCD’dir.Elimizdeki LCD’nin Pin yapısı ağaıdaki gibidir.

GLCD Pin Yapısı
GLCD Pin Yapısı

Yazacağımız Driver içine bu pin yapısını yerleştirmiş olacağız. GLCD programlayabilmek için öncelikle ks0108 driver hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. KS0108 içerisinde 64×64’lük 2 adet hafıza birimi barındıran bir kontrolcüdür. CS1 ve CS2 pinleri yardımı ile hafıza kümeleri arasında geçiş yaparak yazılımızı gerçekleştireceğiz.
Öncelikle fonksiyonlarımızın ve değişkenlerimizin tanımlanacağı GLCD.h dosyamızı oluşturalım.

 

GLCD.h :

 

/*****************************************************
* Dosya :GLCD.h
* Amaç :GLCD kullanımı için gerekli fonksiyon ve 
*    değişkenlerin tanımlanması
* Yazar :Ayhan KORKMAZ
*       
*     www.ayhankorkmaz.net - info@ayhankorkmaz.net
*
*****************************************************/
#ifndef __GLCD_H//Daha önceden çağırılmadı mı?
#define __GLCD_H //GLCD.h kullan
#include "stm32f10x.h" 
#include "stm32f10x_gpio.h"
#define GLCD_DATA_PORT GPIOB
#define GLCD_CMD_PORT  GPIOA
#define CS1_PIN   GPIO_Pin_12 // ok 
#define CS2_PIN   GPIO_Pin_11 // ok            
#define DI_PIN   GPIO_Pin_8  // ok
#define RW_PIN   GPIO_Pin_9  // ok
#define EN_PIN   GPIO_Pin_10 // ok
#define RST_PIN   GPIO_Pin_13 // ok
/*GLCD icin pin ayarlamalari */
#define CS1(x)   ((x) ? (GPIO_SetBits(GLCD_CMD_PORT,CS1_PIN)) : (GPIO_ResetBits(GLCD_CMD_PORT,CS1_PIN)));
#define CS2(x)   ((x) ? (GPIO_SetBits(GLCD_CMD_PORT,CS2_PIN)) : (GPIO_ResetBits(GLCD_CMD_PORT,CS2_PIN)) );
#define DI(x)    ((x) ? (GPIO_SetBits(GLCD_CMD_PORT,DI_PIN)) : (GPIO_ResetBits(GLCD_CMD_PORT,DI_PIN)) );
#define RW(x)    ((x) ? (GPIO_SetBits(GLCD_CMD_PORT,RW_PIN)) : (GPIO_ResetBits(GLCD_CMD_PORT,RW_PIN)) );
#define EN(x)    ((x) ? (GPIO_SetBits(GLCD_CMD_PORT,EN_PIN)) : (GPIO_ResetBits(GLCD_CMD_PORT,EN_PIN)) );
#define RST(x)   ((x) ? (GPIO_SetBits(GLCD_CMD_PORT,RST_PIN)) : (GPIO_ResetBits(GLCD_CMD_PORT,RST_PIN)) );
#define GLCD_WIDTH 128 // GLCD uzunlugu
extern void GLCD_Init(void);
extern void GLCD_write(unsigned char chip, unsigned char veri);
extern unsigned char GLCD_read(unsigned char chip);
extern void GLCD_write_byte(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char veri);
extern void GLCD_pixel(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char renk);
extern void GLCD_fill(unsigned char renk);
extern void GLCD_Cizgi(unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char y2, unsigned char renk);
extern void GLCD_bar(unsigned char amp, unsigned char n,unsigned char ustsinir,unsigned char altsinir);
extern void GLCD_Kare(unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, unsigned char dolu, unsigned char renk);
extern void GLCD_Cember(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char r, unsigned char dolu, unsigned char renk);
extern void GLCD_Yaz(unsigned char x, unsigned char y, const char *textptr, unsigned char size,unsigned char color);
#endif

Şimdi de header dosyası üzerinde tanımlamalarını yaptığımız fonksiyonları yazalım.

GLCD.c

#include <string.h>
#include "glcd.h"
//#include "main.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
/*Ekran acma kapama komutlari*/
#define EKRANAC   0x3F
#define EKRANKAPA  0x3E
#define sag 0
#define sol 1
const unsigned char Karakter[51][5] ={
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, 0x00, // 1
0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const unsigned char Karakter2[44][5]={
0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \'
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
void Delay_Ms(uint32_t time)
{  
uint32_t sure = time;
while(sure--);
}
void DATA_OUT(unsigned char x)
{
GPIO_Write(GPIOB,x);
Delay_Ms(1);
}
unsigned char DATA_READ(void)
{
unsigned char temp=0;
temp=GPIO_ReadInputData(GLCD_DATA_PORT);
return temp;
}
void GLCD_write(unsigned char chip,unsigned char veri)
{
Delay_Ms(1);
if(chip)
{
CS1(0);
CS2(1);
}
else
{
CS1(1);
CS2(0);
}
Delay_Ms(1);
RW(0);     // Veri yazma moduna alindi
Delay_Ms(1);
DATA_OUT(veri);// PB0-7 arasýa veri deðikeni atalým
EN(1);     // Düsen kenar tetiklemeli
Delay_Ms(1);
EN(0);
CS1(0);     // Chip seçim alanlari temizleniyor
CS2(0);
}
void GLCD_fill(unsigned char renk)
{
unsigned char i,j;
for(i=0;i<8;i++)       
{
DI(0);           
GLCD_write(sol,0x40);
GLCD_write(sag,0x40);
GLCD_write(sol,i | 0xB8);  
GLCD_write(sag,i | 0xB8);
DI(1);           
for(j=0;j<64;j++)      
{    Delay_Ms(1);
if(renk)
{
GLCD_write(sag,0xFF);
GLCD_write(sol,0xFF);
}
else
{
GLCD_write(sag, 0x00);
GLCD_write(sol, 0x00);
}
}
}
} 
void GLCD_Init(void)
{
RCC_DeInit();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// EN(1);
// GPIO_SetBits(GLCD_CMD_PORT,GPIO_Pin_10);
Delay_Ms(1);
RST(1);
// Delay_Ms(1);
EN(0); 
// Delay_Ms(1);
CS1(0);
CS2(0);
DI(0);           //Komut verilecek
GLCD_write(sag,0xC0);  //En üst RAM'in ilk RAM oldugu belirleniyor
GLCD_write(sol,0xC0);  
GLCD_write(sag,0x40);  //Sütunun en basina gidiliyor, Y=0 
GLCD_write(sol,0x40);  
GLCD_write(sag,0xB8);  //Satirin en basina gidiliyor, X=0
GLCD_write(sol,0xB8);
GLCD_write(sag,EKRANAC);  //Ekrani aç
GLCD_write(sol,EKRANAC);
GLCD_fill(0);      
}
unsigned char GLCD_read(unsigned char chip)
{
unsigned char veri;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
RW(1);
if(chip)
{
CS1(0);
CS2(1);
}
else
{
CS1(1);
CS2(0);
}
Delay_Ms(1);
EN(1);
Delay_Ms(1);
veri=DATA_READ();
Delay_Ms(1);
EN(0);
Delay_Ms(1);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
CS1(0);
CS2(0);
return veri;
}
void GLCD_write_byte(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char veri)
{
unsigned char chip=sol;
if(x>63)
{
x=x-64;
chip=sag;
}
DI(0);                 
x=x&0x7F;                
x=x|0x40;
GLCD_write(chip,x);         
GLCD_write(chip,(y/8 & 0xBF) | 0xB8);  
DI(1);             
DI(0);               
GLCD_write(chip,x);
DI(1);
GLCD_write(chip,veri);
}
void GLCD_pixel(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char renk)
{
unsigned char veri, kay=1;
unsigned char chip=sol;
if(x>63)     
{
x=x-64;
chip=sag;
}
DI(0);                 
x=x&0x7F;                
x=x|0x40;
GLCD_write(chip,x);         
GLCD_write(chip,(y/8 & 0xBF) | 0xB8);  
DI(1);                 
GLCD_read(chip);            
veri=GLCD_read(chip);          
if(renk)                
veri=veri | kay<<y%8;
else
veri=veri & (~(kay<<y%8));
DI(0);                 
GLCD_write(chip,x);
DI(1);                 
GLCD_write(chip,veri);
}
void GLCD_Cizgi(unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char y2, unsigned char renk)
{
int addx=1, addy=1, P;
unsigned char i, dy, dx, diff;
if(x2>x1)
dx = x2 - x1;
else
{
dx = x1 - x2;
addx = -1;
}
if(y2>y1)
dy = y2 - y1;
else
{
dy = y1 - y2;
addy = -1;
}
if(dx >= dy)
{
dy *= 2;
P = dy - dx;
diff = P - dx;
for(i=0; i<=dx; ++i)
{
GLCD_pixel(x1, y1, renk);
if(P < 0)
{
P += dy;
x1 += addx;
}
else
{
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
}
}
}
else
{
dx *= 2;
P = dx - dy;
diff = P - dy;
for(i=0; i<=dy; ++i)
{
GLCD_pixel(x1, y1, renk);
if(P < 0)
{
P += dx;
y1 += addy;
}
else
{
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
}
}
}
}
void GLCD_bar(unsigned char amp, unsigned char n,unsigned char ustsinir,unsigned char altsinir)
{
signed char i;
unsigned char tempdata;
unsigned char chip = 0;
tempdata=amp;
if(n > 63)
{
n -= 64;
chip = 1;
}
for(i=ustsinir;i>=altsinir;--i)
{
DI(0)
GLCD_write(chip,(0x40|n));
GLCD_write(chip,(0xB8|i));
DI(1)
if(tempdata==0x00)
{
GLCD_write(chip,0x00);
}
else if(tempdata>7)
{
GLCD_write(chip,0xFF);
tempdata-=8;
}
else
{
switch(tempdata)
{
case 1:tempdata=0x80;break;
case 2:tempdata=0xC0;break;
case 3:tempdata=0xE0;break;
case 4:tempdata=0xF0;break;
case 5:tempdata=0xF8;break;
case 6:tempdata=0xFC;break;
case 7:tempdata=0xFE;break;
}
GLCD_write(chip,tempdata);
tempdata=0x00;
}
}
}
void GLCD_Kare(unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char x2, unsigned char y2, unsigned char dolu, unsigned char renk)
{
if(dolu)
{
unsigned char i, xmin, xmax, ymin, ymax;
if(x1 < x2)
{
xmin = x1;
xmax = x2;
}
else
{
xmin = x2;
xmax = x1;
}
if(y1 < y2)
{
ymin = y1;
ymax = y2;
}
else
{
ymin = y2;
ymax = y1;
}
for(; xmin <= xmax; ++xmin)
{
for(i=ymin; i<=ymax; ++i)
{
GLCD_pixel(xmin, i, renk);
}
}
}
else
{
GLCD_Cizgi(x1, y1, x2, y1, renk);
GLCD_Cizgi(x1, y2, x2, y2, renk);
GLCD_Cizgi(x1, y1, x1, y2, renk);
GLCD_Cizgi(x2, y1, x2, y2, renk);
}
}
void GLCD_Cember(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char r, unsigned char dolu, unsigned char renk)
{
unsigned char a,b;
int P;
a=0;
b=r;
P=1-r;
do
{
if(dolu)
{
GLCD_Cizgi(x-a, y+b, x+a, y+b, renk);
GLCD_Cizgi(x-a, y-b, x+a, y-b, renk);
GLCD_Cizgi(x-b, y+a, x+b, y+a, renk);
GLCD_Cizgi(x-b, y-a, x+b, y-a, renk);
}
else
{
GLCD_pixel(a+x, b+y, renk);
GLCD_pixel(b+x, a+y, renk);
GLCD_pixel(x-a, b+y, renk);
GLCD_pixel(x-b, a+y, renk);
GLCD_pixel(b+x, y-a, renk);
GLCD_pixel(a+x, y-b, renk);
GLCD_pixel(x-a, y-b, renk);
GLCD_pixel(x-b, y-a, renk);
}
if(P < 0)
P+= 3 + 2 * a++;
else
P+= 5 + 2 * (a++ - b--);
}while(a <= b);
}
void GLCD_Yaz(unsigned char x, unsigned char y, const char *textptr, unsigned char size,unsigned char color)
{
unsigned char i, j, k, l, m;           
unsigned char pixelData[5];
unsigned char test=0;              
for(i=0; textptr[i] != '\0'; ++i, ++x)     
{
for(;;){
if((textptr[i]==0x0D)&(textptr[i+1]==0x0A))
{
x = 0;                   
y += 7*size + 3;
i=i+2;
}else break;
}
if(textptr[i] == '\0')break;
if(textptr[i] < 'S')               
memcpy(pixelData, Karakter[textptr[i]-' '], 5);
else if(textptr[i] <= '~')          
memcpy(pixelData, Karakter2[textptr[i]-'S'], 5);
else
memcpy(pixelData, Karakter[0], 5);       
if(x+5*size >= GLCD_WIDTH)          
{
x = 0;                   
y += 7*size + 3;            
}
for(j=0; j<5; ++j, x+=size)         
{      
for(k=0; k<7*size; ++k)           
{
test=pixelData[j]&(0x01<<k);
if(test)          
{    
for(l=0; l<size; ++l)      
{              
for(m=0; m<size; ++m)
{
GLCD_pixel(x+m, y+k*size+l, color); 
}
}
}
}
}
}
}

Yazdığımız bu kütüphaneleri STM32 proje klasörümüzün ilgili dosyalarına yapıştırın. Daha sonra da Main.h içerisinde çağırıp kullanmaya başlayacağız.
Örnek olarak yazdığım kodu da paylaştıktan sonra tam olarak kullanımını anlayacaksınız.

Main.c

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
//#include "main.h"
#include "glcd.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
static unsigned char Turkiye[1024]={
0xFE,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFE,
0x03,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x4F,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xCF,0x8F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,
0x00,0x00,0x98,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0x9F,0xCF,0xCF,0xCF,0xCF,0xC7,0x8E,0x8E,0x8C,0x8C,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF8,0x78,0x78,0x7C,0x7C,0x3C,0x3E,0x3E,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0x38,0x18,0x10,0x10,0x10,0x10,0x30,0x20,0x20,0x60,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xF8,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x04,0x0F,0x0F,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x5F,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xBF,0x9F,0x1B,0x03,0x07,0x8F,0x87,0x87,0xB3,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFA,0xC8,0x80,0xC2,0xC2,0xC0,0x00,0xE0,0xE0,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1E,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0E,0x0E,0x0E,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x87,0x87,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0x9F,0x9F,0xDF,0xDF,0xEF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xF9,0xFF,0xF8,0xF0,0xE3,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,0x3F,0x3F,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0xC0,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x0F,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x07,0x07,0x02,0x00,
0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF1,0xF1,0xF1,0xF1,0xF1,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF1,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF3,0xF1,0xF1,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF1,0xF3,0xF7,0xF7,0xF3,0xF3,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
};
static unsigned char Ataturk[1024]={
0x00,0x28,0x3E,0x1C,0x3E,0x3E,0x3E,0x3E,0x1E,0x1E,0x0E,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x02,0x02,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFE,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x02,0x02,0x03,0x03,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x3F,0x3F,0x7E,0xFA,0xF8,0x00,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0x04,
0x06,0x04,0x14,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xFC,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x3E,0x3E,0x17,0x97,0xDF,0x11,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
0x2E,0x3E,0xBE,0x3E,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0F,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0xFC,0xFC,0x6E,0x3E,0x3F,0x23,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
0x7F,0x7F,0x7F,0x66,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE9,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0x5D,0x55,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
0x1C,0x1A,0x18,0xCC,0xF8,0xF0,0xC0,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x07,0x03,0x03,0x13,0x13,0x13,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x0F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x0C,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1E,0x0E,0x04,0x0C,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x03,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x07,0x07,0x17,0x27,0x67,0x23,0x03,0x07,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x0F,0x7F,0xBF,0xBE,0x2E,0x08,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
0x08,0xC4,0xFC,0xF9,0xFE,0xFE,0xFE,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x60,0x60,0x60,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0x60,0xB0,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0x40,0xEC,0xF9,0xFB,0xFF,0xF9,0xF0,0xF0,0xC0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
0xF2,0xFA,0xF1,0xF3,0xFF,0xFF,0xF7,0xF3,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x1F,0x3F,0x1F,0x1F,0x1F,0x3F,0x14,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC2,0x86,0x87,0x87,0x86,0x86,0x8F,0x8F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x9F,0x8F,0x8B,0x8B,0x8B,0x8B,0x83,0x83,0x83,0x83,0xC3,0xC3,0xC3,0xE3,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0xFC,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFC,0xF8,0xF8,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,
0x07,0x05,0x03,0x43,0xC3,0xC1,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC8,0xE8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xCE,0xC6,0xD6,0xCF,0xC7,0x73,0x79,0x79,0xF3,0xE7,0xE7,0xCF,0xDF,0xDF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0xFF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0xDF,0x6F,0x6F,0x6F,0x6F,0x77,0x77,0x73,0x73,0x7B,0x7B,0xFB,0xC3,0xC3,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0xFF,0x7F,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFC,0xFC,0xFC,0xF8,0xF8,0x78,0xF8,0xF0,0xF0,0x73,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,};
static unsigned char Bayrak[1024]={
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,0x1F,0x1F,0x0F,0x07,0x07,0x03,0x03,0x01,0x01,0x81,0x80,0xC0,0xE0,0xE0,0xE0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF9,0xF9,0xF9,0xF3,0xF3,0xF7,0xF7,0xEF,0xEF,0xDF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xF8,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x3F,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x8F,0xCF,0xEF,0xF7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0x84,0xC0,0xC0,0xE0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF1,0xF7,0xEF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xE0,0xC0,0xC0,0xC0,0x80,0x80,0x81,0x03,0x03,0x07,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x0F,0x1F,0x1F,0x9F,0x9F,0x8F,0xCF,0xCF,0xCF,0xEF,0xE7,0xF7,0xFF,0xFB,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,};
static unsigned char Tavsiye[1024]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x78,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,
0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,
0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0xC6,0xFE,0x83,0x81,
0x80,0x80,0x80,0x81,0x83,0x8E,0xF8,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x41,0xC1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC1,0x41,0x61,
0x21,0x3F,0x00,0x00,0x04,0x7E,0xC3,0xC1,0xC1,0xC1,0x41,0x41,0x01,0x01,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x06,0xFF,0x3D,0xE1,0x81,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x1F,0xF0,0x80,0xE0,
0x38,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x81,0xF8,0x3E,0xEF,0x86,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x20,0x20,0x61,0x41,0xC1,0xC1,0xC3,0x42,0x7E,0x00,0x00,0x01,0xFF,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0xFF,0x0F,0x39,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x03,0x06,0x1C,0xF0,
0x80,0xE0,0x3E,0x03,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0xC1,0xFF,0x71,0x18,0x0C,0x06,0x03,
0x01,0x40,0xC0,0xE0,0xF0,0xE1,0x01,0x03,0x03,0x07,0x06,0x06,0xCC,0x78,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x10,0x10,
0x20,0xE0,0xF8,0x06,0x02,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x70,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xF0,0xFF,0xFE,0x0C,0x01,0x1F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,
0x00,0x00,0x80,0xE0,0x38,0x0E,0x03,0x00,0x00,0xE0,0x31,0x13,0x14,0x18,0x18,0x30,
0x30,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x86,0xFC,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1C,0x70,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x30,0x18,0x06,0x03,0x3F,0xE0,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0x18,0x38,0x28,0x28,0x28,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0C,0x08,0x18,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x18,0x0F,0x01,0x03,0x86,0xFC,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,
0xF0,0xF0,0x39,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x1C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x18,
0x08,0x0E,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x06,0x04,0x04,0x04,0x0C,0x08,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x0F,0x08,0x08,0x08,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x0F,0xE0,0x30,0x10,0x18,0x08,0x0E,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xC0,0x70,0x1C,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,
0x18,0x10,0x10,0x10,0x18,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x06,0x03,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xF0,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x3F,
0x67,0xE1,0xF0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,
0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0x00,0x00,
0x00,0xF0,0xF0,0xF0,0xF0,0xF3,0xF6,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xFC,0xFC,0xF4,0xF2,
0xE3,0xE0,0xF0,0xF0,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0xF0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xC0,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0x07,0x00,0xC0,
0xE0,0xF1,0xFF,0xFF,0xFF,0xFB,0xF9,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x83,0xC3,0xE3,0xF3,0xFB,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x7F,0x3F,
0x1F,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x03,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,
0x60,0xE3,0xC3,0xC3,0xC7,0x87,0x87,0x07,0x0F,0x0F,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,
0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7E,0x7E,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
0x00,0x00,0x7E,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7E,0x7E,0x7E,
0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x00,0x00,0x3F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,
0x7F,0x7F,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x3F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x1F,0x13,
0x10,0x30,0x30,0x31,0x31,0x21,0x21,0x33,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
};
static unsigned char Ayhan[1024]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x08,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x58,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0xE0,
0xF0,0xFE,0x2E,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x80,0x40,0x40,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,
0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xF0,0xF8,0xC0,0x07,0xBF,0xFF,0xFC,0xC0,0x00,0x05,0x3F,0xFC,0xF0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC0,0x60,0x18,0x1C,0x1A,0x09,0x18,0x08,0x08,0x0F,0x1E,0x18,0xF0,0x80,
0x00,0x00,0x00,0x7C,0xC3,0x81,0x80,0x40,0x60,0x10,0x30,0xFF,0x02,0x00,0xFF,0xFF,
0xF7,0x39,0x1E,0x0A,0x03,0x01,0x01,0x2B,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0xE0,0xB8,0x86,0x83,
0xC1,0x40,0x20,0x78,0xFF,0x01,0x00,0x00,0x00,0xFB,0xE5,0x20,0x0C,0x02,0x01,0x01,
0x01,0x1F,0xF0,0x80,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x3F,0xFF,0xFD,0xC0,0x03,0x1F,0xFF,0xFE,0xF0,0x00,0x03,0x3F,0xFF,0xFC,
0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,
0x60,0x30,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x01,
0x01,0x00,0x18,0x20,0xA0,0x40,0x40,0x60,0x20,0xB8,0x87,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFD,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xBF,0xFF,0xF0,0x80,0x03,0x1F,0xFF,0xFD,0xF0,0xC0,0x07,
0x3F,0xFF,0xFC,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0xFF,0x04,0x0C,0x1C,0x12,0x23,0x60,0x40,
0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD0,0x78,0x04,0x03,0x01,0x01,0x81,0xC1,0x77,0x08,
0x00,0x00,0x00,0xFE,0xE9,0x10,0x0C,0x02,0x03,0x01,0x01,0x01,0x00,0xA0,0x7F,0x20,
0x10,0x38,0xC4,0x86,0x03,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xAF,0xC0,0x30,0x0C,0x04,
0x02,0x03,0xFE,0xE0,0x60,0x30,0x0C,0x02,0x03,0x17,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0xF0,
0x98,0x06,0x03,0xC1,0xC0,0x30,0xFD,0x4B,0x00,0x00,0x00,0x00,0x81,0x61,0x21,0x11,
0x89,0x07,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x3F,0xFC,0xF4,0xE0,0x01,0x07,0x0F,0x3F,
0x78,0xF8,0xE3,0x87,0x3F,0x3E,0xF8,0xE3,0x81,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x81,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x02,0x03,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x01,0x00,0x00,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x02,0x04,0x02,0x03,0x03,0x01,0x01,0x01,
0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0F,0x3E,0x7C,0x60,
0xC0,0x00,0x01,0x07,0x06,0x08,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xC0,0x7A,0x07,0x0E,0x18,0x60,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF5,0x07,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x60,0x30,0x88,0x88,0x6C,0x38,0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0xD8,0x3A,0x1D,0x08,
0x08,0x18,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x0F,0x0E,0x1C,0x1C,0x18,0x00,0x14,
0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x06,0x0C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x0F,0x1A,0x11,0x30,0x10,0x00,0x08,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x3B,0x10,0x30,0x08,
0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
};
static __IO uint32_t TimingDelay;
uint32_t mod=0;
unsigned int sicaklik,onda;
float isi;
/**************************************************************************************
Fonksiyon:TimingDelay_Decrement
Ama   :SysTick kesmesinden arlarak deeri azaltr
Kullanm :TimingDelay_Decrement();
***************************************************************************************/
void TimingDelay_Decrement(void)
{
if (TimingDelay != 0x00)
{ 
TimingDelay--;
}
}
void Delay_ms(uint32_t time)
{
TimingDelay = time;
while(TimingDelay != 0);
}
/**************************************************************************************
Fonksiyon:Delay_s
Ama   :Girilen deer gre saniye bekleme yapar
Kullanm :Delay_s(1)
***************************************************************************************/
void Delay_s(unsigned char s)
{
uint32_t saniye;
saniye=s*1000;
Delay_ms(saniye);
}
int main(void)
{
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))//1ms kesme 
{ 
/* Capture error */
while (1);
}
/* GPIOD Periph clock enable */
uint32_t i;
/* RCC system reset(for debug purpose) */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
Delay_s(1);
GLCD_Init();
Delay_ms(100);
//GLCD_pixel(1,1,1);
//GLCD_Cember(1,1,10,50,1);
//GLCD_Kare(64,64,1,1,1,1);
//GLCD_Cizgi(1,1,63,63,1);
//GLCD_bar(10,10,1,64);
/*    for(i=0;i<1024;i++)
{                              
GLCD_write_byte(i%128,i/16,Ayhan[i]);
}*/
//GLCD_Yaz(10,10,"Ayhan",1,1);
while (1)
{ 
Delay_ms(250);
GLCD_fill(0);
GLCD_Yaz(1,10,"GLCD uygulamasi",1,1);
Delay_ms(100);
GLCD_Yaz(1,20,"Ornegi",1,1);
Delay_ms(100);
GLCD_Yaz(1,30,"Ayhan",1,1);
Delay_ms(1000);
GLCD_fill(0);
Delay_ms(10);
GLCD_Kare(1,1,32,32,0,1);
GLCD_Kare(3,3,30,30,0,1);
GLCD_Kare(5,5,28,28,0,1);
GLCD_Kare(7,7,26,26,0,1);
GLCD_Kare(9,9,24,24,0,1);
GLCD_Kare(11,11,22,22,0,1);
GLCD_Kare(13,13,20,20,0,1);
GLCD_Kare(15,15,18,18,0,1);
Delay_ms(1000);
GLCD_fill(0);
Delay_ms(100);
GLCD_Cember(64,32,20,0,1);
GLCD_Cember(64,32,18,0,1);
GLCD_Cember(64,32,16,0,1);
GLCD_Cember(64,32,14,0,1);
GLCD_Cember(64,32,12,0,1);
GLCD_Cember(64,32,10,0,1);
GLCD_Cember(64,32,8,0,1);
GLCD_Cember(64,32,6,0,1);
GLCD_Cember(64,32,4,0,1);
GLCD_Cember(64,32,2,0,1);
Delay_ms(1000);
for(i=0;i<1024;i++)
{                              
GLCD_write_byte(i%128,i/16,Bayrak[i]);
}
Delay_s(1);
GLCD_fill(0);
for(i=0;i<1024;i++)
{                              
GLCD_write_byte(i%128,i/16,Ataturk[i]);
}
Delay_s(1);
GLCD_fill(0);
for(i=0;i<1024;i++)
{                              
GLCD_write_byte(i%128,i/16,Turkiye[i]);
}
Delay_s(1);
GLCD_fill(0);
}
#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
*     where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
*/
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{ 
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
{
}
}
#endif
}
/**
* @}
*/
/**
* @}
*/

Kullanımı ile ilgili bilgileri ve kodları paylaştıktan sonra artık ekran görüntüleri ve kayıt ettiğim videoyu ekleyip yazımı burada sonlandırayım. Aklınıza takılan soruları veya yorumlarınızı bana yorum kısmından iletirseniz cevaplamaya çalışırım.

2014-11-08 15.55.13
STM32 GLCD Bayrak
2014-11-08 17.43.02
STM32 GLCD

Görselleri de ekledikten son olarak kullanımını gösteren videoyu da ekleyip yazıyı bitiriyorum.


Daha fazla ilgili makale
Yazardan daha fazla Ayhan KORKMAZ
Load More In ARM

6 Yorumlar

 1. best54

  3 Haziran 2015 at 8:26 pm

  hocam bu kadar bunu yazmakta bir mesele bravo doğrusu paylaşım adına güzel bir hizmet olmuş.

  Cevapla

  • Ayhan

   3 Haziran 2015 at 8:57 pm

   Teşekkürler. Mesleğim olduğu için ilgimi çekiyor. Ancak normal birinin yapabileceği birşey değil.

   Cevapla

 2. best54

  22 Haziran 2015 at 4:19 pm

  ilgisi olanlar için benzersiz bir paylaşım olduğu belli.

  Cevapla

 3. hüseyin

  25 Mayıs 2016 at 10:06 am

  Merhabalar hocam, ilk yüklediğiniz bağlantı resmi sanırım bozulmuş, tekrar yükleyebilir veya buraya mesaj olarak paylaşabilir misiniz? Bir de benim elimde PGM12864a GLCD var, bununla 14 data bus kullanmam gerekiyor mu sizin kütüphanenizdeki gibi? son olarak, kütüphaneyi stm32f0xx ile kullanabilirim değil mi? Teşekkürler..

  Cevapla

 4. samed

  26 Mart 2018 at 10:26 pm

  merhabalar öncelikle paylaşımınız için teşekkür ederim.bu .h dosyaalarını nasıl kaydedip kütüphaneye nasıl ekleyeceğimizi de anlatabilirseniz çok iyi olur şimdiden teşekkürler.

  Cevapla

 5. umut

  26 Ocak 2019 at 3:07 pm

  Merhaba ks0108 yerine winstarın nt7108 olanını kullanmak istiyorum fakat paylasmış oldugunuz kütüphane kodları ks ile uyumlu oldugu için benim isimi görmüyor bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

  Cevapla

Cevap Yaz